Ծրագրի մասին

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը ՀՀ Կառավարության հետ համատեղ սկսում է ՀԱՀ Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Թափոնների քանակի և բաղադրության ուսումնասիրություն» ծրագիրը: 

Ծրագրի շրջանակներում կուսումնասիրվի կենցաղային կոշտ թափոնների, շինարարության և քանդման թափոնների, արդյունաբերական, էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոնների, գյուղատնտեսական և այգեգործական թափոնների, բժշկական թափոնների, ավտոմոբիլային թափոնների քանակը և բաղադրությունը: Ուսումնասիրության ընթացքում  թափոնների որոշ տեսակների համար կգնահատվի նաև էներգետիկ արժեքը: Ուսումնասիրության արդյունքները կամփոփվեն 2019թ.-ի սեպտեմբեր ամսին:

Հայաստանի Կառավարության բարեփոխումների օրակարգը նպատակ ունի ՀՀ-ԵՄ «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» (ՀԸԳՀ) շրջանակներում հասնել ԵՄ օրենսդրական համապատասխանեցմանը, որն իր հերթին կնպաստի 2030 օրակարգի շրջանակներում Կայուն զարգացման նպատակներին  (ԿԶՆ) հասնելու Հայաստանի հանձնառությանը:

Իրականացված հետազոտության և վերլուծության արդյունքները ՀՀ կառավարության համար հիմք կծառայեն մշակել և իրականացնել հետևյալը՝

 • Շջանաձև տնտեսության սկզբունքների վրա հիմնված պինդ թափոնների համապարփակ քաղաքականություն
 • Պինդ թափոնների կառավարման ճանապարհային քարտեզ
 • Պինդ թափոնների կառավարման (նվազեցում, վերօգտագործում, վերամշակում, հեռացում) ռազմավարություններ և տնտեսական մեխանիզմներ
 • Պոտենցիալ ներդրողներին անհրաժեշտ տեղեկատվություն թափոնների հավաքման, վերամշակման և էներգիայի օգտահանման վերաբերյալ

 

Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր

 • Գնահատել ուսումնասիրության մեջ ներառված թափոնի յուրաքանչյուր տեսակը ըստ քանակի, բաղադրության և անհրաժեշտության դեպքում էներգետիկ արժեքի
 • Ուսումնասիրության մեջ ներառված թափոնի յուրաքանչյուր տեսակի կառավարման լուծումների առաջարկներ
 • Հայաստանի աղբավայրերի ուսումնասիրություն պարզելու կուտակվող թափոնների տարեկան քանակը և տեսակավորման տնտեսական-տեխնիկական իրագործելիությունը
 • Աղբահավաքման, տեսակավորման, տեղափոխման և վերամշակման սխեմաների առաջարկներ, ներառյալ կայանքների և աղբավայրերի տեղակայման համապատասխանությունը նորագույն տեխնոլոգիաներին և ԵՄ լավագույն փորձին, կարգավորումներին և չափանիշներին
 • Թափոնները նվազեցնելու, ինչպես նաև երկրոդրային հումք տնտեսական շրջանառության մեջ դնելու համար առաջարկներ
 • Նշված լուծումների և տեխնոլոգիաների ներդրմանը խթանող Համակարգային դաշտը բարեփոխելու առաջարկներ՝  , որպեսզի առաջարկել այլ գործողություններ, որոնք լիովին համապատասխանում են Ծրագրի նկարագրության մեջ նշված նպատակներին:

 

Ծրագրի արդյունքներ

 1. Թափոնների ուսումնասիրության մեթոդաբանություն և տվյալների հավաքագրում
 2. Տեղական փորձագետների և աշխատակազմի մեթոդաբանական վերապատրաստում
 3. Վերջին 10 տարիների ընթացքում աղբահանության կազմակերպման վերաբերյալ ընդունված ծրագրային փաստաթղթերի վերլուծություն, դրանցով առաջարկվող լուծումների ու միջոցառումների նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկություններ
 4. Երկրում գոյացող կոշտ թափոնների քանակի, ինչպես նաև առկա և գոյացող կոշտ թափոնների որակական կազմի (մորֆոլոգիա, կալորիականություն) վերաբերյալ մանրա­մասն տեղեկանք՝ ընդհանուր և ըստ տարածա­շրջանների
 5. Արժեշղթաների/ծավալների, լոգիստիկայի վերաբերյալամփոփ վերլուծության հաշվետվություն
 6. Թափոնների օգտահանման/վերամշակման տարբերակների գնահատում, այդ թվում թափոններից էներգիա ստանալու հնարավորությունների ներկայացում
 7. Ինստիտուցիոնալ, բիզնես մոդելների ներկայացում
 8. Սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական և ֆինանսական գնահատման հաշվետվություն
 9. Ավարտական ամփոփ հաշվետվություն

 

ԹՔԲՈւ-ն նորություններում

Կոնտակտներ

Հարություն Ալպետյան, ազգային փորձագետ
ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն
alpetyan[at]aua.am
ace[at]aua.am
Հեռ.՝ +374 60 612 693

Տաթևիկ Վարդանյան, դրամաշնորհների և ծրագրերի մենեջեր
ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն
t.vardanyan[at]aua.am
ace[at]aua.am
Հեռ.՝ +374 60 612 696