Արդյունքներ

«Թափոնների քանակի և բաղադրության ուսումնասիրություն» ծրագիրը կունենա հետևյալ արդյունքները՝

  • «Թափոնների քանակի և բաղադրության ուսումնասիրություն» ծրագրի զեկույց (հայերեն և անգլերեն)
  • Թափոնների քանակի և բաղադրության ուսումնասիրության իրականացման ուղեցույց (հայերեն և անգլերեն)
  • Կարճ տեսանյութ Հայաստանում թափոնների քանակի և բաղադրության ուսումնասիրության իրականացման վերաբերյալ

Զեկույցները և տեսանյութը նախատեսվում է հրապարակել 2019 թվականի հոկտեմբերին:

Բացի այս զեկույցներից ծրագրի թիմը նաև ներկայացրել է հետևյալ արդյունքները՝