Արդյունքներ

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՒ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ» ծրագրի արդյունքներն են.

  • Ծրագրի զեկույց (հասանելի է հայերեն և անգլերեն)
  • Թափոնների քանակի և բաղադրության ուսումնասիրության իրականացման ուղեցույց (հասանելի է անգլերեն)
  • Կրթական տեսանյութ թափոնների բաղադրության ուսումնասիրության վերաբերյալ (դիտել տեսանյութը)

Բացի այս զեկույցներից ծրագրի թիմը նաև ներկայացրել է հետևյալ արդյունքները՝